Raporlar

https://hesaplus.com

Kalem tabanlı multi esnek raporlama sistemi. Aynı anda alt ve üst hiyerarşisine tabi olmadan birçok farklı kalem ile özgürce rapor oluşturun.

Yukarı